Pendidikan Non Formal

Pendidikan Non Formal
● Forum Kajian Kitab Kuning
● Majlis Musyawarah Mingguan & Bulanan (M3B)
● Forum Musyawarah Kubra (FMK)

Biro Dan Lembaga
● Lembaga Pengajaran Al-Qur'an (LPQ)
● Jam'iyah Qurra' wal Huffadz (JQH)
● Lembaga Pengembangan Bahasa Asing (LPBA) Arab & Inggris
● Ikatan Seni Hadrah Indonesia (ISHARI) Al-Muta'allimin
● Jam'iyah Shalawat Anaasyidusshafa
● Majlis Ta'lim, Dzikir Dan Shalawat Asrorul Musthofa
● Kursus Komputer (Reguler, Privat & Teknisi)
● Kelompok Bimbingan Haji (KBIH) Asshafa
● Himpunan Santri & Alumni Nurul Cholil (HISAN)

● Klinik Syifa’ul Kholil

● Lajnah Muhadloroh (LAJNAROH)

● Lajnah Bahtsul Masa’il (LBM)

● Lajnah Da’wah wat Ta’lim (LDT)

● Urusan Guru Bantu (UGB)

● Perpustakaan PPNC

● Aswaja Center

● Jam’iyah Toriqoh Samman

● Lajnah Ta’lif wan Nasyr (LTN)

● Lajnah Falaqiyah Nurul Cholil (LFNC)

● NCMedia

● Dewan Pimpinan Pelajar (DP2)